Sözlükte "tarikat" ne demek?

1. Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

Cümle içinde kullanımı

Mevlevi tarikatı. Bektaşi tarikatı.

Tarikat kelimesinin ingilizcesi

n. order, sect, religious order, cult, denomination, religion
Köken: Arapça